fbpx

Jatagan drevno oružje

Jatagan drevno oružje

Jatagan drevno oružje

Zakrivljena sečiva

Jatagan drevno oružje se svrstava u porodicu mačevalačkih oružja koja poseduje konkavna sečiva (to je oštrica koja stoji srpasto, ka unutra). Ova vrsta sečiva bila je prisutna u antičko doba, veoma je stara. Tračani, Iliri i Dačani koristili su duge noževe od 16 do 18 cm i kratke mačeve od 40 do 45 cm ovog tipa, a nazivani su sika. Tehnika mačevanja – Jatagan

Dačani i Tračani su pored mačeva koristili i duge dvoručne povijene sablje. Prva je rhompaia, a druga falks. Rhompaia je imala blago zakrivljeno sečivo, zbog toga što bi se mogla koristiti i za bod, dok je druga imala veoma zakrivljeno sečivo, ona se koristila samo za sečenje. Ove dve vrste dugih sablji koristile su se oko 400 – 500 godina, njihova dužina sečiva je bila do 90 cm, a dužina drške oko 50 cm.

Ovi mačevi izazivali su jake udarce zbog toga što njihov oblik stvara posebnu mehaniku sečenja, a i koristili su se sa obe ruke. Ova sablja mogla je zaseći rimski štit do pola, mogla je da preseče glavu sa sve šlemom, ili lako i bez muke iseče verižni i kožni oklop. Rimljani su ih se po malo plašili. Ofanzivno oružje takođe je moglo poslužiti za povlačenje noge, ili za nanošenje bodova iza ruba štita.

Imamo i posebnu vrstu kraćih mačeva kao što su : kopis, falkata (masovno su se koristili u Hanibalovoj vojsci, Iberiaca u Španiji, ili u vojsci Aleksandra Makedonskog), mahaira ( koristili su ga za žrtvovanje, a posle toga postao je omiljeni mač Lakademonjana).

Ponudu taktičke opreme pogledajte ovde!

Oblik jatagana

Jatagan ima neobičan oblik. Nanosi jako opasne bodne rane od mača sa ravnim sečivom. Ubodi sa jatagan mačem su skoro uvek smrtonosni.

Jatagani koji su sa proširenim delom pri vrhu su zgodniji za sečenje, jer se pri pokretu ponašaju slično kao sekira.

Ovaj mač drži se tako što se šakom obuhvati drška sa osloncem palca, ili sa potpunim obuhvatom kod sečenja izmahom. Nosio se u kanijama, obično zadenut za pojas sa drškom na desnoj strani. Pojas je pravljen od kože.

Od distance protivnika zavisi način napada jataganom. Ako je sečenje na daljinu, ili u prolazu, napad se obično otpočinje varkom tela, a zamah i izmah prema protivniku kada je u pitanju pokret ruke. U slučaju kada je oštrica mača več prislonjena na telo protivnika, napad je sa hvatanjima.

Borba sa jatagan mačem

Kod ove borbe koriste se često propusni napadi, kao i batute i vođenja koja nisu obično lako izvodljiva sa konkavnim sečivom.

Batute jataganom su jače nego batute mačem sa ravnim sečivom. Često se koriste akcije kao što su propusni bloki batuta po protivnikovom maču kružnim sečenjem.

6 thoughts on “Jatagan drevno oružje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *