fbpx

Showing all 6 results

Beretke

Beretke su klasične evropske kape koje su još sredinom XIX stoljeća počele da se nose kao dio vojne opreme. Tokom Drugog Karlističkog rata u Španiji, beretka je postala militaristički simbol. Ubrzo je i u Francuskoj, gdje je ova kapa bila dio svakodnevne odjeće, postala vojna uniforma. Francuske vojne beretke su svijetlo plave boje. Kod Britanaca se odomaćio crveni modjel ove kape kao dio uniforme, i to su je prvo tenkisti nosili. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća ova kapa dobija i revolucionarnu simboliku, jer se dovodi u kontekst sa Če Gevarom i njegovim delanjem. Slika Čea sa beretkom na glavi postala je ikonična. I danas je ova kapa zastupljena kao formalni dio opreme u velikom broju vojski.